Uudiskiri

Kasutaja

Trüki

Ajalugu

 

21. septembril 1995.a. kogunesid kalatöötlemise ettevõtete esindajad Peeter Vohu (Dagotar AS), Vladimir Sinitsa (Ekton AS), Raine Kaljula (Hako AS), Eino Ruttu (Läätsa AS), Peeter Loim (Makrill AS), Mihhail Maslennikov (Maseko AS), Enn Truuts (ETK Pärnu Kalamajand AS), Endel Pilder (Viru Rand OÜ) ja Paul Kooser (Valestor AS), et allakirjastada Eesti Kalaliidu asutamise leping ja lepiti kokku alljärgnevas:

  1. informeeriti ühe kuu jooksul kõiki Eesti kalatöötlemise ettevõtteid Eesti Kalaliidu asutamisest
  2. moodustati   initsiatiivgrupp koosseisus: Peeter Loim, Maie Kreek ja Raine Kaljula
  3. initsiatiivgrupp valmistas ette  Eesti Kalaliidu põhikirja projekti 2005.a. oktoobris toimunud Eesti Kalaliidu asutamiskoosolekule

31 oktoobril 1995.a. Haabnemes  Kalaliidu asutamiskoosoleku protokollile kirjutasid alla järgmised ettevõtted: OÜ Viru rand, AS Ekton, AS Makrill, AS Esma, AS Viinistu, AS Hako, AS Virko, AS Dagotar, AS Audru Kala, AS Alosa, AS Arso, AS Läätsa, AS Vätta, AS ETK Pärnu Kalamajand, AS Aire, AS Paljassaare Kalatööstus, AS Poseidon, ÜE Dagöfisk, AS Prodservice, AS Maseko, AS Valestor.

 

Kalaliidu asutamiskoosolekul kinnitati liidu põhikiri ja valiti esimese juhatuse koosseisus: Enn Truuts (ETK Pärnu Kalamajand AS), Eino Ruttu (Läätsa AS), Peeter Vohu (Dagotar AS), Endel Pilder (Viru Rand OÜ), Hugo Pallon (AS Valestor), Raine Kaljula (Hako AS), Jaan Jalakas (Paljassaare Kalatööstus AS), Peeter Loim (Makrill AS).

 

Eesti Kalaliidu põhikiri registreeriti Vabariigi Valitsuse 25.juuni 1996.a.korraldusega nr. 584-k. Mittetulundusühingu (liidu) registreerimistunnistus on Eesti Kalaliidule välja antud 28.juunil 1996.a. Ettevõtete, Asutuste ja Organisatsioonide Registri Keskuse poolt.    

 

Eesti Kalaliidu juhatuse esimehed:

Peeter Loim                   nov.1995 – okt. 1997

Jaan Jalakas                  okt. 1997 – okt. 1999

Peeter Loim                   okt. 1999 – okt. 2001                          

Toomas Kõuhkna           okt. 2001 – veebr.2005

Mauno Leppik                veebr. 2005 – jan. 2006   

Toomas Kõuhkna           jan 2006 -

 

 

Eesti Kalaliidu tegevdirektorid:

Tiit Lillipuu                    märts 1996 – veebr.1997

Valdur Noormägi           mai     1998 –  

 

Eesti Kalaliidu liikmeskond aastatel 1996-2006

Aasta Liitunud Kalaliiduga Lahkunud Kalaliidust
1996 AS Poseidon Foods
1997

AS Astarta, AS KSK,

AS Maseko

AS Audru Kala
1998

AS Sectrec, AS Permare

AS Interfish Balti, AS Japs

AS Peipsi Trade, OÜ Guldara ETS

OÜ Fish Flour, AS Pärnu Laht

OÜ Geirom, OÜ Freshrex Group

AS Kallaste Kalur, AS Kihnu Kala

AS Dagöfisk, AS Interfish Balti

AS ETK Pärnu Kalamajand

1999

AS Miratex, AS Sprattus Tootmine

OÜ Viru Kalatööstus, OÜ Acipenser

OÜ Fish Flour, AS Valestor

AS Winisto, AS Viru Rand

Virtsu Kalatehase AS

OÜ Guldara ETS, AS Läätsa

2000 AS Hiiu Kalur

AS Dagotar, AS Permare

AS Kihnu Kala, AS KSK

AS Ekton

2001 AS Spratfil, AS M.W.Vool AS Astarta
2002

OÜ Vettel, AS Interfish Balti

OÜ Muhu Kala, AS Logi-F

AS Kajax Fishexport, AS Raitar

AS Acipenser
2003 OÜ Saare Fishexport

  OÜ Viru Kalatööstus

AS Spratfil, AS Alosa

AS Raitar, OÜ Muhu Kala

2004

AS Hako, AS Miratex

AS Makrill, AS Sectrec

2005 AS Spratfill, OÜ Morobell OÜ Geirom
2006 Katanter OÜ, Kalatalu Härjanurmes AS Paljassaare Kalatööstus, Logi-F AS