Uudiskiri

Kasutaja

Trüki

Struktuur

 

Eesti Kalaliidu kõrgeimaks organiks on liikmete   üldkoosolek.

 

Liidu tegevuse üldjuhtimiseks määrab üldkoosolek Liidu liikmete volitatud või põhikirjajärgsete esindajate hulgast tähtajaga kolm aastat nõukogu liikmed, kes omavad nõukogu koosolekutel otsustavat hääleõigust. Nõukogu liikmete arv on 3-7     liiget.

 

Liidu juhatus on    üheliikmeline ja see määratakse Liidu nõukogu poolt. Liidu juhataja on alaliselt tegutsev täidesaatev ja korraldav organ, kes vastavalt nõukogu otsustele kasutab õigusi ja igapäevaseid kohustusi, juhindudes oma tegevuses käesolevast põhikirjast ja seadusest.

 

 

Eesti Kalaliidu nõukogu esimees:

 

Toomas Kõuhkna

Hiiu Kalur AS

 

Nõukogu liikmed:

 

Arved Soovik

Japs AS

 

Viktor Getman

Maseko AS

 

Toomas Tamme

Reyktal AS

    

Aivar Linholm

Eesti Traalpüügi Ühistu

 

Urmas Karnö

Vichiunai Baltic OÜ

 

Jaak Võsu

AS Störfisch

 

Eesti Kalaliidu juhataja:

 

Valdur Noormägi