Uudiskiri

Kasutaja

Trüki

Uudised

Kalatööstuste investeeringuid toetatakse 110 miljoni krooniga

18.06.2008 08.29,

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder allkirjastas Euroopa Kalandusfondi Eesti rakenduskava 2007-2013 töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse (meede 2.3) saamise tingimused. Toetuse eesmärk on kalandustoodete või veetaimede töötlemise arendamine ja kaasajastamine.


Meetme raames saab toetust taotleda kalandustoodete või veetaimede töötlemistingimuste parandamiseks, kaasaegsete tehnoloogiate rakendamiseks, tootearenduse stimuleerimiseks  ning töötlemisest tuleneva keskkonnakoormuse vähendamiseks tehtavateks investeeringuteks. Muu hulgas toetatakse kalandustoodete käitlemise seadmete ja liinide, puhastusseadmete, külmatootmisseadmete, veevarustussüsteemide, energeetikasüsteemide, jäätmekäitlusseadmete ja pakkeliinide ostmist.

Toetuse määr on kuni 50% toetatava investeeringu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 10 miljonit krooni. Toetust võib taotleda kalandustoodete või veetaimede töötlemisega tegelev või alustada sooviv mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtja või ettevõtja, kellel on vähem kui 750 töötajat või kelle käive on väiksem kui 3,1 miljardit krooni aastas.

Töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse eelarve 2008. aasta taotlusvooruks on 110 miljonit krooni, millest 75% tuleb Euroopa Liidu eelarvest. Euroopa Kalandusfondi toel on Eesti kalandust võimalik seitsme aasta jooksul toetada ligikaudu 1,76 miljardi krooniga. Täpsem info:
http://www.agri.ee/ekf .

Toetuse taotlusi võtab
Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni Amet  (PRIA) vastu käesoleva aasta septembris.

Allkirjastatud määrus:


Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava meetme 2.3 'Investeeringud töötlemisse ja turustamisse' raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Seletuskiri