Uudiskiri

Kasutaja

Trüki

Uudised

Kalalaevade utiliseerimise toetusraha investeeritakse tagasi kalandussektorisse

01.09.2008 12.39,

Reedel (29.08.) allkirjastas põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder Euroopa Kalandusfondi Eesti rakenduskava 2007-2013 riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks (meede 1.1) toetuse saamise tingimuste määruse. Toetuse eesmärk on aidata kaasa tasakaalu saavutamisele kalalaevastiku püügivõimsuse ja kasutatavate kalavarude vahel. Toetus aitab vähendada kalalaevastiku püügivõimsust.

Sarnast toetust on Eestis varem rakendatud Euroopa Liidu Kalanduse Arendusrahastu vahenditest aastal 2005. Peamine erinevus võrreldes eelmise toetusvooruga on seotud püügikvoodist loobumisega. Toetuse taotlejal on võimalus valida, kas ta soovib jätkata kalapüügisektoris või mitte. Sektorist lahkuda soovijad peavad loobuma ajaloolisest püügiõigusest. Kes aga soovivad kalapüügisektoris tegevust jätkata, ei pea püügiõigusest loobuma tingimusel, et nad investeerivad toetusesumma ulatuses oma kalapüügiga seotud ettevõtlusesse. Riigi kasuks loobutud püügiõigus jagatakse sektori ettevõtete vahel.

Toetust antakse kalalaeva utiliseerimiseks või sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks. Toetuse maksimaalne määr arvutatakse kalalaeva kogumahutavuse (GT) ja vanuse järgi. Toetust saavad taotleda kalalaevade omanikud, kelle laev on taotlemisele eelnenud 12-kuulise perioodi jooksul aktiivselt kala püüdnud.

Taotlusvooru järgselt arvutatakse iga laeva kohta kogumahutavuse ja vanuse järgi maksimaalne võimalik toetussumma, mida võrreldakse taotletava toetussummaga. Selle alusel seatakse toetuse taotlused vähempakkumise alusel pingeritta.

Hetkel on Põllumajandusministeeriumis ettevalmistamisel Riiklik püügikoormuse kohaldamise kava, mis koostatakse lähtudes Tartu Ülikooli Mereinstituudi teadlaste poolt läbiviidud püügivõimalusi ja -võimsusi hindavast teadusuuringust. Kavas sätestatakse nii püügivõimsuse vähendamise eesmärgid kui ka selleks ettenähtud eelarve. Toetuse eelarvest 75% tuleb Euroopa Kalandusfondi vahenditest ning 25% Eesti riigi eelarvest. 

Selle toetuse puhul on kavas pidada ainult üks taotlusvoor, mis on planeeritud käesoleva aasta lõpupoole. Täpse taotlusvooru aja annab teada Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Allkirjastatud määrus:
Meetme 1.1 'Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks' raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord
- Seletuskiri

Lisainformatsioon:
http://www.agri.ee/?id=31822