Uudiskiri

Kasutaja

Trüki

Uudised

Investeeringud töötlemisse ja turustamisse (meede 2.3)

03.09.2008 10.29,

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on kalandustoodete või veetaimede töötlemise arendamine ja kaasajastamine.

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

 

Taotlusi võetakse vastu PRIA regioonide büroodes ajavahemikul 29. septembrist – 20. oktoobrini 2008.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

 

Toetust saab taotleda:

·          kalandustoodete või agariku (edaspidi veetaimed) töötlemistingimuste parandamiseks;

·          kaasaegse tehnoloogia rakendamiseks;

·          tootearenduse stimuleerimiseks;

·          töötlemisest tuleneva keskkonnakoormuse vähendamiseks.

 

Toetust võib taotleda:

 

mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtja   ning ettevõtja, kellel on vähem kui 750 töötajat või kelle käive on väiksem kui 3,129 miljardit krooni .

 

 

Toetust makstakse kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta on 10 000 000 krooni ühe taotlusvooru kohta . Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis “Abiks Taotlejale”.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

 

Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 75 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse maksmise otsused tehakse 45 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

 

LISAINFO JA KONTAKT

www.pria.ee