Uudiskiri

Kasutaja

Trüki

Uudised

Pressiteade

23.05.2012 21.31,

Kalaliidu nõukogu esimeheks valitud Toomas Kõuhkna panustab ekspordile

Pressiteade, 21. mai

Eesti Kalaliidu üldkoosolek valis järgmiseks kolmeks aastaks nõukogu esimeheks Hiiu Kaluri juhi Toomas Kõuhkna. Kalaliidu eesmärgiks on uute eksporditurgude leidmine Lähis-Idas ja Aasias, kalandussektorile soodsa investeerimiskliima tagamine ning Eesti kodumaise kala tutvustamine. Üldkoosolek kinnitas eelmise aasta tegevusaruande ning valis uue nõukogu.

Kõuhkna sõnul on Eesti kalatööstuste edu taganud orienteeritus ekspordile ning järgmise kaheksa aasta eesmärgiks on luua kalandussektorile veelgi soodsam äri ja investeerimiskliima. “Kalatööstus on üks vähestest Eesti majandusharudest, mida iseloomustab väliskaubanduse positiivne bilanss. Meie toodangust tarbib siseturg hinnanguliselt 15% ja 85% kogutoodangust eksporditakse,” ütles  Kõuhkna. Tema hinnangul on Euroopa Kalandusfondi toetused ja ettevõtete enda poolt tehtud investeeringud muutnud Eesti kalanduse võrreldes teiste Läänemeremaade riikidega oluliselt konkurentsivõimelisemaks, nelja aasta jooksul on Eesti kalandussektorisse investeeritud kokku 34 miljonit eurot.
2011. aastal oli kalasektori kogukäive 256 miljonit eurot, millest kalaliidu liikmed annavad ligi 70%.

Eesti Kalaliidu juht Valdur Noormägi lisas, et järgmiste aastate prioriteediks on uute eksporditurgude leidmine Lähis-Idas, Aasias ja Ameerikas, et tagada Eesti kalatööstusettevõtete areng ning vähendada geograafilisi äririske.
 “Eelmisel aastal tutvustasime Eesti kala ja kalatooteid viiel kõige olulisemal kalamessil Moskvas, Brüsselis, Saksamaal, Hiinas ja Ameerikas; käesoleval aastal oleme sihiks seadnud Lähis-Ida ja Aasia arenenud riigid,” ütles Noormägi.  Noormägi rõhutas, et Kalaliit on suutnud luua koostöös riigiga kalasektoris toimiva efektiivse ja jätkusuutliku majanduskeskkonna ning toetanud igakülgselt ettevõtete ekspordisuutlikkust. Eesti kalasektor ekspordib kalatooteid 75 riiki.

Eesti Kalaliidu uude nõukokku kuulub 6 liiget, kes esindavad kõiki sektori harusid alates kalakasvatusest, lõpetades kala turustamisega. Eesti Kalaliidu nõukokku kuuluvad lisaks nõukogu esimehele Arved Soovik Japs AS  ( mageveekalapüük ja töötlemine; rannapüük; Pärnumaa, Peipsi regioon ), Viktor Getman Maseko AS ( konservide ja preservide töötlemine; Harjumaa, Virumaa , Läänemaa), Toomas Tamme AS Reyktal ( kaugpüük), Urmas Kärno, AS Vichiunai Baltic ( turustamine), Aivar Linholm Eesti Traalpüügi Ühistu  ( traalpüük ), Jaak Võsu AS Störfisch (kalakasvatus ).

Eesti Kalaliit asutati 31. oktoobril 1995. aastal kuueteistkümne Eesti kalatöötlemisettevõtte poolt. Eesti Kalaliidu missiooniks on kodumaise kalanduse kui majandusharu arendamine ning kalatoodangu konkurentsivõime tõstmine sise- ja välisturgudel. Eesti Kalaliitu kuulub 48 liiget.

LISAINFORMATSIOON:

Valdur Noormägi
Eesti Kalaliidu juhataja
Tel. 5091796
kalaliit@online.ee
www.kalaliit.ee