Uudiskiri

Kasutaja

Trüki

Pressiteated

 

 

EESTI KALALIIT

 

 

PRESSITEADE

11.juuni 2009.a.

 

Eesti Kalaliidu üldkoosolekust

 

Eesti peamisi kalandusettevõtteid koondav mittetulundusühing  Eesti Kalaliit pidas iga-aastast üldkoosolekut.

Vaatamata raskele majandusaastale oli Eesti Kalaliitu kuuluvate ettevõtete netomüügikäive

aastal 2008.a. 2,1 miljardit krooni, millest müük siseturul moodustas  620 miljonit krooni.

Eksporditurgudest suuremad olid Euroopa Liidu maad ning Venemaa   ja Ukraina.

Üldkoosoleku päevakorras oli Eesti Kalaliidu 2008.a.majandusaasta aruande kinnitamine, mis näitas

2 666 000 krooni bilansimahu juures 11 000 krooni puhaskasumit.

Eesti Kalaliidu üldkoosoleku poolt valiti Eesti Kalaliidu nõukogu liikmeteks aastateks 2009-2012

Viktor Getman AS Maseko peadirektori asetäitja

Arved Soovik   AS JAPS juhataja

Sivar Irval   OÜ Kalake juhatuse liige

Toomas Kõuhkna   AS Hiiu Kalur juhatuse esimees

Urmas Karnö OÜ Vichiunai Baltic juhatuse esimees

Toomas Tamme   AS Reyktal juhatuse liige

Aivar Linholm Eesti Traalpüügi Ühistu juhatuse liige

Nõukogu liikmed nimetasid üksmeelselt Eesti Kalaliidu nõukogu esimeheks Toomas Kõuhkna.

Eesti Kalaliidu juhatuse esimehena jätkab Valdur Noormägi.

Eesti Kalaliidu nõukogu liikmed on tunnustatud arvamus- ja äriliidrid nii kalakasvatuses, kalapüügis kui ka kalatöötlemises.

Eesti Kalaliidu üldkoosolek leidis, et vaatamata rasketele ja keerulistele majandustingimustele 2008.a. suudeti säilitada majanduslik tasakaal ning propageerida kalanduse jätkusuutlikku arengut Eesti majanduses.

Eesti Kalaliidu üldkoosolek väljendas vajadust koostöös riigiga   rakendada majanduse juhtimisel ja stabiilse ettevõtluskeskkonna kujundamisel senisest enam osalusdemokraatia põhimõtteid, mis põhineksid vastastikusel informeeritusel, konsulteerimisel ning otsuste langetamise dialoogil.

Üldise diskusiooni   käigus arutati koos Majandusministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi ning

Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajatega riigi samme ekspordi edendamisel.

Samas toimus ka Eesti Kalaliitu kuuluvate ettevõtete tootenäidiste degustatsioon.

 

 

Täiendav info:

 

Valdur Noormägi

Eesti Kalaliidu juhatuse esimees

Mobiil:5091796

 

 

Arhiiv

Eesti Kalaliit osaleb maailma suurimal messil (24.04.2009)

 

Eesti Kalaliit osaleb messil SIAL (27.10.2008)

 

“Kala teeb head” kommunikatsioon valiti Baltimaade parimaks suhtekorraldusteoks (03.06.2008)

 

Eesti Kalaliit osaleb messil European Seafood Exposition (17.04.2008)

 

Eesti Kalaliit osaleb messil PRODEXPO 2008 Moskva   (08.02.2008)

 

Eesti Kalaliit osaleb messil WORLD FOOD 2007 Moskva (14.09.2007)

Kalaretseptide konkurss (27.06.2007) 

“Kala teeb head” kalatelk alustab suvist ringreisi 1.-3. juunil Jäneda aia-ja lillepäevadel (1.06.2007)

Eesti Kalaliit osaleb messil European Seafood Show (24.04.2007)

Eesti Kalaliit osaleb messil International Boston Seafood Show (08.03.2007)

Eesti rahvuskala on Räim (22.02.2007)

Eesti Kalaliit osaleb messil PRODEXPO 2007 Moskva (08.02.2007)